ข่าวและกิจกรรม

 • ทีมงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และทีมงาน Seed (เมล็ดพันธุ์) ร่วมจัดกิจกรรม “อบรมเรื่องการผลิตพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน”

  ทีมงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และทีมงาน Seed (เมล็ดพันธุ์) ร่วมจัดกิจกรรม “อบรมเรื่องการผลิตพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน” แก่เกษตรกรที่หมู่ 9 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่ 9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน...

  รายละเอียด
 • ข้าวตราฉัตร ร่วมออกบูธโชว์สินค้าภายในงาน “การประกวดข้าว เพื่อรับรองและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563” (THAI RICE CONTEST 2020)

  โดยมีคุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมาร่วมงาน เเละ ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันนี้ ...

  รายละเอียด
 • “ข้าวตราฉัตร” จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 นำร่องขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล”

  “ข้าวตราฉัตร” จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 นำร่องขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล” รับซื้อข้าวในราคา 18,000 บาทต่อตัน (ความชื้น 15%) ชวนคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมลงนาม MOU ผลักดันข้าว “ฮัก พะเยา” สู่ตลาดโลก “ข้าวตราฉัตร”...

  รายละเอียด
 • ข้าวตราฉัตรเข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็ง

  คุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และทีมงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ เข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ ณ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ภายในงานมีช่วงเสวนาหัวข้อ...

  รายละเอียด
 • “ข้าวตราฉัตรไลท์” สำหรับสายเฮลตี้ พร้อมจำหน่ายช่องทางจำหน่ายข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ

  ข้าวตราฉัตรอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี พร้อมเปิดตัวข้าวเพื่อสุขภาพ-ข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ “ข้าวตราฉัตรไลท์” สำหรับสายเฮลตี้ พร้อมจำหน่ายช่องทางจำหน่ายข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ ‘ข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ’ เส้นทางสู่อนาคตของเกษตรกรไทย...

  รายละเอียด
 • โครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี “ข้าว กข 43 ผสานพลังเพื่อสุขภาพ สู่อนาคต”

  ‘ข้าว กข 43’ เส้นทางสู่อนาคต ของเกษตรกรไทย เกิดขึ้นภายใต้โครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นการผสานพลังร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว องค์กรชั้นนำเรื่องวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว...

  รายละเอียด
 • บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) จัดพิธีทำขวัญข้าว (รับขวัญท้องข้าว) ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสุขภาวะเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบาง

  จัดพิธีทำขวัญข้าว (รับขวัญท้องข้าว) ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสุขภาวะเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบาง ใส่ใจวิถี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมตำบลเดิมบาง (สสส.) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช คุณมณี...

  รายละเอียด
 • “ข้าวตราฉัตร” ทุ่มงบกว่า 1 ล้านบาท โชว์นิทรรศการ ชุด “ข้าว หัวใจของแผ่นดิน” ยกย่อง “ข้าว และชาวนาไทย”

  บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเส้นตราฉัตร) หนึ่งในบริษัทฯ เอกชนที่ให้การสนับสนุน ร่วมเชิดชูเกียรติ “ข้าว และชาวนาไทย” จัดซุ้มนิทรรศการ พร้อมนำเสนอวีดีโอ ชุด “ข้าว...

  รายละเอียด
 • งานเปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2

  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงสีข้าวสุพรรณบุรี ) นำทีมโดยคุณปิยะ กุมารา ผู้จัดการทั่วไปและทีมงานส่งเสริมการปลูกข้าว (ประชารัฐ แปลงใหญ่ข้าว ) เข้าร่วมงานเปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2 บริเวณศูนย์วิจัยข้าว...

  รายละเอียด
 • ข้าวตราฉัตร ผสาน “ความร่วมมือที่ยั่งยืนร่วมกัน” กับเกษตรกรสมาชิก จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ปีที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ

  หนึ่งในปัญหาที่ภาคเกษตรกรรมของไทยต้องเผชิญตลอดมา ก็คือ การตลาด ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ให้ตก ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเองก็ต้องประสบกับปัญหาความไม่คงที่ของผลผลิต ทั้งในด้านของปริมาณ ซึ่งไม่คงที่และด้านของคุณภาพ...

  รายละเอียด
 • ข้าวตราฉัตร จัดงาน “วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ปีที่ 2”

  “ข้าวตราฉัตร” ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และจังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก...

  รายละเอียด
 • มิติใหม่ของข้าวไทย ‘ข้าวญี่ปุ่นตราฉัตร’ ชูจุดแข็ง ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการ

  กระแสตลาดโลกในปัจจุบันนี้ หนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี คนรุ่นใหม่หันมาให้ความใส่ใจ บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุขภาพของตัวเอง กำหนดใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ...

  รายละเอียด
โหลดเพิ่ม