ข่าวและกิจกรรม

ข้าวตราฉัตรเข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็ง

คุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และทีมงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ เข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ ณ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ภายในงานมีช่วงเสวนาหัวข้อ •ตลาดสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ได้อย่างไร• และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน กข43 (ข้าวตราฉัตรไลท์) ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม

โดยที่บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม และเครือข่ายพันธมิตรเกษตรกรสมาชิก ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน กข43 •ข้าวตราฉัตรไลท์•

ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ามาตอบโจทย์เรื่องตลาด รับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ 100% ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก รวมทั้งหมด 3,670 ไร่ เกษตรกรสมาชิก จำนวน 152 ราย ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว กข43 อีกทั้งยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยดูแลและให้คำแนะนำตลอดช่วงกระบวนการผลิต สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทุกคน ว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต อีกด้วย

ร่วมส่งเสริมชาวนาไทยผู้ปลูกข้าว

มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปด้วยกัน