ข่าวและกิจกรรม

“ข้าวตราฉัตรไลท์” สำหรับสายเฮลตี้ พร้อมจำหน่ายช่องทางจำหน่ายข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ

ข้าวตราฉัตรอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี พร้อมเปิดตัวข้าวเพื่อสุขภาพ-ข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ
“ข้าวตราฉัตรไลท์” สำหรับสายเฮลตี้ พร้อมจำหน่ายช่องทางจำหน่ายข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ

‘ข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ’ เส้นทางสู่อนาคตของเกษตรกรไทย เป็นการผสานพลังร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว องค์กรชั้นนำเรื่องวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว พลังเครือข่ายเกษตรกรไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกข้าว และข้าวตราฉัตร ผู้เชี่ยวชาญทำตลาดและจัดจำหน่าย นับเป็นความสำเร็จร่วมกัน เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต และสร้างแบรนด์น้องใหม่ “ข้าวตราฉัตรไลท์” ข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ ข้าวทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภครักสุขภาพ พร้อมกระจายส่งมอบสินค้าผ่านช่องทางห้างชั้นนำของเมืองไทย พฤศจิกายนนี้ทั่วประเทศ

นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ เปิดเผยว่า ข้าวตราฉัตรจัดทำโครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน กข43 ฤดูนาปี 61/62 ร่วมกับกรมการข้าว และเครือข่ายเกษตรกรฯ ในพื้นที่ส่งเสริม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวกข43 แล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดงาน “เก็บเกี่ยวข้าว กข43 ผสานพลังเพื่อสุขภาพ สู่อนาคต” ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรไทย สมาชิกโครงการส่งเสริมฯ ที่สามารถผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ กข 43 จำนวน 4,800 ไร่ ออกมาได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ แล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรสมาชิกฯ เรื่องอนาคตตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 โดยบริษัทฯ จะรับซื้อผลผลิตข้าว กข43 จากพี่น้องเกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ ทั้งหมดด้วยราคานำตลาด ทำให้เกษตรกรสมาชิกมั่นใจได้ว่ามีตลาดรองรับวัตถุดิบที่แน่นอน อีกทั้งบริษัทฯ เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ และช่องทางจำหน่ายข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ สำหรับรองรับวัตถุดิบจากพี่น้องเกษตรกรทั้งหมด

ที่สำคัญแปลงนาของเกษตรกรสมาชิกฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นแปลงนานำร่องด้วยระบบ Laser Land Leveling คือ ได้รับการปรับระดับพื้นที่แปลงนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสียหาย ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน อีกด้วย เพราะเราใส่ใจผู้บริโภค จึงต้องพิถีพิถันทุกกระบวนการผลิต เพื่อส่งต่อข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 อีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพทุกคน

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติสุพรรณบุรีกล่าวว่า ข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 หรือ ข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ เป็นพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดเลือกผสมข้าวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (พันธุ์พ่อ) โดยรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร ว่าผลผลิตจะสามารถจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม มีตลาดรองรับอย่างแน่นอนผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวกรมส่งเสริม สหกรณ์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้มีการบูรณาการการดำเนินการทำเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ด้วยกรมการข้าวกำหนดตรารับรองบนบรรจุภัณฑ์ข้าวกข43 เป็นข้าวที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกรมการข้าว โดยสหกรณ์หรือโรงสีข้าวที่ได้รับมาตรฐาน GMP และข้าวสารได้รับการรับรองมาตรฐาน Q เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยระบบ QR Track (พัฒนาโดยมกอช.และกรมการข้าว) เมื่อผู้บริโภคสแกนคิวอาร์โค้ดจะทราบถึงข้อมูลแหล่งที่มาของข้าวได้ ข้าวกข 43 เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ข้าว กข43 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่รับประทานง่ายกว่า เพราะหุงแล้วนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่สำคัญเมื่อร่างกายรับประทานข้าวกข43 เข้าไป ก็จะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้ช้าลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยให้เราไม่หิวง่ายด้วยนั่นเอง

นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ปัญหาของข้าวกข43ในปัจจุบันที่เราพบก็คือ ผลิตออกมาแล้ว ตลาดผู้บริโภคยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร สาเหตุน่าจะมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จัก หรือรู้รายละเอียดประโยชน์ที่แท้จริงของข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 ชนิดนี้ บริษัทฯ จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเตรียมแผนรองรับ ผลผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 ฤดูนาปี 61/62 จำนวน 4,800 ไร่ ของเกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ โดยบริษัทนำมาแพ็คบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ “ข้าวตราฉัตรไลท์” พร้อมเดินหน้าทำการตลาด ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมส่งเสริมการขาย ไปยังตลาดผู้บริโภคเจาะกลุ่มคนที่รักสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงคุณประโยชน์ของข้าว กข43 สร้างการตระหนักถึง ทำไมทุกคนต้องหันมาดูแลสุขภาพ และเมื่อได้รับประทานข้าว กข43 แล้วดี มีประโยชน์อย่างไรต่อตัวผู้บริโภค อีกทั้งเตรียมช่องทางกระจายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าวตราฉัตรไลท์” ไปยังผู้บริโภคทุกคนอีกด้วย ภายในงานครั้งนี้ ข้าวตราฉัตรไลท์ ขอเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริโภคยุคใหม่ที่รักสุขภาพคือ น้องวิว (นาย กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนโลก)นั่นเอง

นายธัญพิสิษฐ์ เรืองอุไร ผู้แทนโภชนาการของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนโลก (น้องวิว)กล่าวว่า เพราะว่านักกีฬา ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ยิ่งน้องวิวเป็นแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลก ใช้ความคล่องตัวอย่างมากในการแข่งขัน อาหารที่รับประทานเข้าไปจึงต้องคัดสรรเป็นอย่างดี โดยเฉพาะข้าว นี่ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นมื้อหลักของน้อง เพราะน้องต้องกินข้าวถึงวันละ 5 มื้อ ซึ่งมากกว่าคนทั่วไปเพราะน้องต้องสร้างกล้ามเนื้อ ต้องใส่ใจเรื่องการเลือกบริโภคข้าวและอาหารให้กับน้องวิวเป็นพิเศษ เพราะต้องดูแลน้ำหนักไปพร้อมๆ กับการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเค้า และเหตุผลที่เลือก “ข้าวตราฉัตรไลท์” ก็เพราะเป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาล หรือ GI (Glycemic Index) ที่ต่ำกว่าข้าวหอมอื่นๆ ที่เคยให้รับประทาน ซึ่งเสียงตอบรับจากน้องวิวคือ “รู้สึกว่า ข้าวมันนุ่ม หอม ก็กินง่ายดี ผมเชื่อว่าถ้าผมกินได้ ใครๆก็กินได้เหมือนกัน ที่สำคัญเป็นตัวช่วยที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย” อีกทั้งยังสะอาด ปลอดภัย เพราะเป็นข้าวที่มีระบบ ควบคุมการเพาะปลูกมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) และผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้เป็นเหตุผลที่น้องวิวเลือกหรือได้รับเลือกเป็น พรีเซ็นเตอร์ “ข้าวตราฉัตรไลท์” เพื่อส่งต่อข้าวสุขภาพดีไปพร้อมกับร่างกายสุขภาพดีให้กับผู้บริโภคทุกคน

ข้าวกข43 ข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าวตราฉัตรไลท์” ที่เราปลูกเอง พร้อมวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ห้างชั้นนำของเมืองไทย, ร้านอาหารสุขภาพชั้นนำ ตัวแทน Distributor ตามภาคต่างๆ ฯลฯ