ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) จัดพิธีทำขวัญข้าว (รับขวัญท้องข้าว) ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสุขภาวะเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบาง

จัดพิธีทำขวัญข้าว (รับขวัญท้องข้าว) ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสุขภาวะเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบาง ใส่ใจวิถี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมตำบลเดิมบาง (สสส.) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช คุณมณี อิ่มสมบัติ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมเรื่องข้าว แก่น้องๆนักเรียนกลุ่มยุวเกษตร กลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และผู้ที่เข้าร่วมงานก่อนเริ่มพิธี

โดยได้เชิญหมอทำขวัญข้าว (คุณย่าเพี้ยน) ในชุมชนบ้านท่าเตียน ประกอบพิธีทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู ต่อแม่โพสพเทวี ผู้พิทักษ์รักษาต้นข้าวซึ่งเชื่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่า การทำขวัญข้าวจะทำให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ แปลงนา หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี