ข่าวและกิจกรรม

“ข้าวตราฉัตร” ทุ่มงบกว่า 1 ล้านบาท โชว์นิทรรศการ ชุด “ข้าว หัวใจของแผ่นดิน” ยกย่อง “ข้าว และชาวนาไทย”

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเส้นตราฉัตร) หนึ่งในบริษัทฯ เอกชนที่ให้การสนับสนุน ร่วมเชิดชูเกียรติ “ข้าว และชาวนาไทย” จัดซุ้มนิทรรศการ พร้อมนำเสนอวีดีโอ ชุด “ข้าว หัวใจของแผ่นดิน” เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังแห่งชาติ ในงาน “วันข้าว และชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ซึ่งจัดโดย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุเมธ เหล่าโมราพร  ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รับผิดชอบธุรกิจข้าว และอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงคุณค่าของ “ข้าว และชาวนาไทย” พร้อมทั้งให้การสนับสนุน จัดกิจกรรม เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติ “ข้าว และชาวนาไทย”มาโดยตลอด โดยเฉพาะกิจกรรมฯ ในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดนิทรรศการ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 6 โซน

โซนที่ 1 ชมวีดีโอ ชุด “ข้าว หัวใจแผ่นดิน” น้อมรำลึกถึงคุณค่า ของข้าวไทย ซึ่งเป็นโภคทรัพย์ของแผ่นดิน และชาวนาไทยผู้มีพระคุณ ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังแห่งชาติ     

โซนที่ 2 “ไอซีดี โมเดล” โมเดลจำลอง “โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวง” ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในโลก สร้างบนพื้นที่กว่า 230 ไร่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า 3,000 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตข้าวสูงถึง 1,080,000 ตันต่อปี 

โซนที่ 3 “ทำไมต้องข้าวตราฉัตร” 10 ขั้นตอน กระบวนการผลิต ที่การันตี และสร้างการยอมรับจากผู้บริโภค กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ สโลแกนที่ว่า “มาตรฐานแน่นอนทุกถุง เหมือนกันทั่วโลก” อาทิ 
1) การคัดสรรวัตถุดิบข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
2) สู่การนำวัตถุดิบข้าว สู่ถังบรรจุขนาดใหญ่ หรือ ไซโล ที่มีการควบคุมสภาพ เก็บรักษา และปลอดภัย 
3) การทำความสะอาด เพื่อปลอดฝุ่น และสิ่งเจือปนต่างๆ 
4) การคัดแยกหินออกจากข้าว หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่มีน้ำหนักมากกว่าข้าว 
5) การขัดข้าวด้วยข้าว และละอองหมอกของน้ำ ทำให้ข้าวสะอาด เงางาม ปราศจากรำข้าว ไม่ก่อให้เกิดมอด และแมลงภายหลัง 
6) การคัดแยกข้าว ผ่านตะแกรงกลม ตระแกรงเหลี่ยม คัดแยกตามขนาดของเมล็ดข้าว 
7) การคัดแยกสีข้าว ด้วยเลเซอร์ที่มีความไว คัดแยกข้าวที่มีสีคล้ำ จุดด่างดำ และสิ่งเจือปนอื่นๆ ออกไป 
8) การบรรจุอัตโนมัติ เครื่องจักรที่ทันสมัย และรวดเร็วที่สุดในโลก ทันต่อความต้องการของตลาด
9) การตรวจสอบคุณภาพ สามารถตรวจสอบคุณภาพย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน 
10) ห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับวิจัยเมล็ดพันธุ์ และสภาพข้าว เก็บตัวอย่างเพื่อศึกษา และวิเคราะห์ 

โซนที่ 4 “ข้าวไทย ก้าวไกล ไปทั่วโลก” ข้าวตราฉัตร มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก แบ่งตามความนิยม ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ดังนี้

1) ข้าวหอมมะลิ - ในเขตยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อาฟริกา เอเซีย ตะวันออกกลาง
2) ข้าวขาว – ในเขตตะวันออกกลาง อาฟริกา ยุโรป และเอเซีย
3) ข้าวเหนียว – ในเขตเอเซีย ตะวันออกกลาง อเมริกา และยุโรป
4) ข้าวนึ่ง – ในเขตอาฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป
5) ข้าวกล้อง – ในเขตทวีปเอเซีย ยุโรป อเมริกา

โซนที่ 5 “ข้าวตราฉัตร กับการพัฒนา” จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนา อาทิ โครงการสมาชิกเกษตรกร (ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัทฯ) โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ (อบรมให้ความรู้ ระบบการผลิตข้าว ตั้งแต่เริ่มปลูก จนหลังได้ผลผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น) และโครงการศึกษา และพัฒนาระบบการปลูกข้าว (ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี การปลูกข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคณภาพสูงสุด) เป็นต้น
    
โซนที่ 6 “โครงการ ข้าวไทย เด็กไทยฯ” การประกวดเขียนเรียงความ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ตระหนัก และเห็นคุณค่าของข้าวไทย และชาวนาไทย “ข้าวตราฉัตร” หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเชิดชูเกียรติ “ข้าว และชาวนาไทย“ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน คนไทย ทุกคน ได้เห็นคุณค่าของข้าว และชาวนาไทย ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป