ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

27
ต.ค.
คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยายการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี.พี อินเตอร์เทรด จำกัด
เป็นตัวแทนผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
บรรยายการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และโอกาสของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้กับคณะผู้บริหารครูอาจารย์ เขตการศึกษา2 จังหวัดนราธิวาส
ณ โรงแรมญันนตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา