ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
ก.ย.
วันอนุรักษ์ พัฒนา แม่น้ำคูคลอง แห่งชาติ 2562

คุณชนะ เหล่าวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจขนส่ง นำทีม CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ
พร้อมสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มสำหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้

นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยแถว จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 1,000 คน ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทั้งสองฝั่ง ฟื้นฟูสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ “คลองสามบาท” ซึ่งเป็นคลองที่ชาวบ้าน ได้ร่วมกันว่าจ้างบุคคลากรในการขุดคลอง ตารางวาละ 3 บาท เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร

โดยนาวาเอกสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รองเสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำกำลังพลจากกองทัพเรือ ผนึกกำลังอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน ร่วมใจสามัคคีพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ให้สวยสดใส อีกทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืน สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนต่อไป

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ดีดี ได้ที่
I-csr@cptrading.co.th
และ YouTube : CSR SPIRIT