ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
ก.ย.
มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดยท่านประธานวัลลภ เจียรวนนท์ จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้

มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดยท่านประธานวัลลภ เจียรวนนท์ จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
คุณดุริยะ รอดเรือน ผู้จัดการทั่วไป ด้านงานขายเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด นำข้าวตราฉัตรร่วมสนับสนุนโครงการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จากจังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย รวม 6 จังหวัด จำนวน 90 คน 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th