ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

11
ส.ค.
ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงาน  ARMY LAND EVENING RUN 4 SERIES วิ่งล่อง ท่องค่าย

ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงาน  ARMY LAND EVENING RUN 4 SERIES "วิ่งล่อง ท่องค่าย" สนามที่ 3 โดยกองทัพภาค 4 มลฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่? จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562


ซึ่งมีผู้ร่วมงาน?จำนวน 6,000 คน 

ในงานข้าวตราฉัตรจัดบูธแสดงสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์?โดยทีม R&D และจัดจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ได้สนับสนุนรางวัลข้าวตราฉัตรไลท์ ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 270 รางวัล ข้าวไข่เจียว จำนวน 3,000 ชุด หมี่ผัดตราฉัตร 1,000 ชุด และไข่ต้มจำนวน 2,000 ฟอง   โดยมีคุณมีนา หวังจิ ผู้บริหารข้าวตราฉัตรขึ้นมอบรางวัลและลงแข่งขันพร้อมพนักงาน

ซึ่งในงานมีการประชาสัมพันธ์ข้าวตราฉัตรไลท์อย่างต่อเนื่อง