ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ก.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องวีแคร์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมสร้างกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีคณะคุณหมอและพยาบาลจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเพื่อนำเข้าธนาคารเลือด และสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกายเพื่อสร้างบุญกุศลต่อผู้ให้ และผู้รับบริจาค โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับปริมาณเลือดทั้งสิ้นกว่า 15,750 ซีซี