ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
ก.ค.
บำเพ็ญกุศลพนักงานผู้ล่วงลับ ปีที่ 12 

บำเพ็ญกุศลพนักงานผู้ล่วงลับ ปีที่ 12 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมใจบำเพ็ญกุศลให้กับเพื่อนพนักงานผู้ล่วงลับ จำนวน 105คน ตลอด40ปีที่ผ่านมา ซึ่งเคยร่วมงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรจนเป็นที่ประจักษ์ เกิดเป็นความรักความผูกพันที่ได้ระลึกถึงกัน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่12 โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี ได้เมตตาเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคณะสงฆ์รวม 10รูป ณ พระวิหาร 
ในโอกาสนี้ CSR SPIRIT จิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถูปเจดีย์ กุฏิสงฆ์และห้องน้ำ ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อชำระจิตใจซึ่งได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th