ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

02
ก.ค.
ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2

ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2 

คุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นำCSR SPIRIT จิตอาสา จากข้าวตราฉัตรและปุ๋ยซี.พี.หมอดิน เปิดโครงการยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2 สร้างการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ลูกหลานเกษตรกร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 83คน ของโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยจะดำเนินการจัดอบรม 4 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา เริ่มโครงการระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม-ตุลาคม 2562 เพื่อปลูกฝังความรู้การทำนาให้กับเยาวชนลูกหลานชาวนา ได้เรียนรู้การทำนาที่หลากหลายวิธี มีเทคนิคและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม 
พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงาน CSR SPIRIT จิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามปณิธาน 3 ประโยชน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ผ่านเกมและสื่อการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5ฐาน ดังนี้ 
1 ชนิดพันธุ์ข้าวในเทศไทย 
2 รูปแบบการทำนา 
3 เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการทำนา 
4 การปลูกข้าวด้วยระบบ GAP 
5 การตรวจสอบคุณภาพดิน วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช N P K และ ค่า pH 

พร้อมจัดทำแปลงสาธิตศึกษาการเจริญเติบโตของต้นข้าว ศึกษาความแตกต่างของการทำนาแต่ละประเภทตามลักษณะการปลูกข้าวพื้นที่ภาคอิสาน อาทิ นาดำ นาหยอดและนาหว่าน 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news/ 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th