ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

30
มิ.ย.
ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงานเดินวิ่งการกุศลโรงพยาบาลสงขลา giving for saving life 2019

ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงานเดินวิ่งการกุศลโรงพยาบาลสงขลา giving for saving life 2019 เดินทางจากโรงพยาบาลสงขลาผ่านสะพานติณสูลานนท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการทุนสำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลา
2.เพื่อนำรายได้ใช้ในการพัฒนาการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน
3.เพื่อนำรายได้มาใช้เป็นทุนสำรอง สำหรับสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา
4.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนและผู้รักสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ 
ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งรุ่นฟันรันและมินิมาราธอน?จำนวน 6,000 คน 
ในงานข้าวตราฉัตรสนับสนุนรางวัลข้าวตราฉัตรไลท์ จำนวน 100 รางวัล และข้าวไข่เจียวจากข้าวฉัตรไลท์ จำนวน 4,500 ชุด  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ข้าวตราฉัตรไลท์อย่างต่อเนื่อง