ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
มิ.ย.
๙๒ พรรษา คล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช

๙๒พรรษา คล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” 

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

การนี้ โปรดประทานพระวโรกาสให้ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยคุณเอี่ยม งามดำรงค์ เบิกตัวคณะผู้บริหาร ผู้อยู่ใต้พระบารมีของเจ้าพระคุณฯ เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา พร้อมสมทบทุนทรัพย์โดยเสด็จพระกุศล จำนวน ๓๒๖,๙๖๑ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี CSR SPIRIT จิตอาสา ร่วมออกบูทข้าวไข่เจียวตราฉัตร บริการประชาชนผู้ร่วมพิธี 


ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th