ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

07
พ.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจข้าว (ด้านการผลิต) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี พร้อมกับบริษัทในเครือฯโดยพร้อมเพียงกัน