ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
พ.ค.
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๘

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๘ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว ปัจจัยพื้นฐานการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา สร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย 

ติดตามรับชมได้ที่ 
http://www.trueplookpanya.com/truelittlemonk/season8/live 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th