ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

02
พ.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากการประปานครหลวง (กปน.)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากการประปานครหลวง (กปน.) เยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น