ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
เม.ย.
IMDEX ASIA 2019 @สาธารณรัฐสิงคโปร์

IMDEX ASIA 2019 @สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม มอบข้าวฉัตรไลท์ให้ พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่๑ กองเรือยุทธการ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช(๔๗๑) ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

โดยมีนาวาเอก อนุพงษ์ ทะประสพ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่๑ นำกำลังพล 140 นาย ออกปฏิบัติภารกิจปฏิบัติการทางเรือระหว่างประเทศ IMDEX ASIA 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/