ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
เม.ย.
สืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม นำ CSR SPIRIT โรงงานข้าวนครหลวงและท่าเรืออยุธยา ICD สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
อีกทั้งออกบูธข้าวไข่เจียวเลี้ยงผู้สูงอายุและคณะอสม.ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดกิจกรรมเกมสันทนาการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนโดยรอบ ครั้งนี้มีผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน 
ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th