ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
มี.ค.
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมทำดีบริจาคโลหิต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จัดกิจกรรมทำดีบริจาคโลหิต
CP BLOOD DONATION DAY
ประจำปี 2562 เพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 555 คน ได้รับโลหิต
ทั้งสิ้น 471 ยูนิต ณ โรงแรมคริสตัลอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โดยได้รับเกียรติจากนายราชิต สุดพุ่ม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
พร้อมด้วยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมในการนี้ด้วย

ในงานนี้ข้าวตราฉัตรร่วมสนับสนุน
ข้าวสารตราฉัตรไลท์เป็นของที่ระลึก สำหรับผู้บริจาคโลหิต ที่มีเมตตาจิต 
และรักสุขภาพ จำนวน 500 ถุง
พร้อมกับ gift set ผลิตภัณฑ์ตราฉัตร
เพื่อจับรางวัลจำนวน 10 ชุดด้วย