ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

19
มี.ค.
คุณช้างจับมือ ปีที่ 2 ณ โรงสีข้าวกำแพงเพชร

คุณช้างจับมือ ปีที่ 2 ณ โรงสีข้าวกำแพงเพชร  

คุณสุเวทย์ จันทร์โสภา นำ CSR SPIRIT โรงสีข้าวกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมทำคุณช้างจับมือ 
เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหดเกร็งของมือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มี อาการมือเกร็ง 
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบรรเทาการเกร็งมือ จิกเนื้อตัวเองของผู้ป่วย พร้อมให้พนักงานร่วมแบ่งปันช่วยเหลือสังคม เริ่มต้นง่าย ง่าย ได้ที่ตัวเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกัน 

ปล. สนใจรับอุปกรณ์ได้ที่ ห้อง CSR ชั้น 29 อาคาร AIA ถ.รัชดาภิเษก 
สอบถาม 02-764-7498 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th