ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

12
มี.ค.
รางวัล ซี.พี. เพื่อความยั่งยืน

รางวัล ซี.พี.เพื่อความยั่งยืน จากโครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ จ.สุพรรณบุรี

ได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ มอบรางวัล ซี.พี.เพื่อความยั่งยืน จากโครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ จ.สุพรรณบุรี ให้แก่กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ส่งเสริมสนับสนุนสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพของเกษตรกรในโครงการฯ โดยลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรทุกขั้นตอนการผลิตและเป็นตลาดรองรับที่แน่นอนพร้อมประกันราคารับซื้อข้างเปลือกอย่างโปร่งใส ทำให้เกษตรกรไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องราคา มีรายได้คบามเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืนขึ้น
ทำให้ผลิตข้าวได้มีคุณภาพดี สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ผู้บริโภคได้เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า
โครงการนี้ทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่ความยั่งยืน

ซึ่งโครงการนี้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากทั้งหมด 28 โครงการ จำนวน 8 ประเทศด้วยกัน
สามารถดูรายละเอียดรางวัลทั้งหมดได้ที่
http://www.click4planet.com/Portals/0/EBook-TH/ebookth.html