ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

13
ก.พ.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณนุชจรินทร์ กิจอนันต์ ผู้จัดการแผนกธุรการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น