ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

28
ม.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทายาลัยเกริก

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น