ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะลูกค้า บริษัท สยามไอชิน จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะลูกค้า บริษัท สยามไอชิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น