ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
ม.ค.
ผู้บริหารข้าวตราฉัตร เยี่ยมลูกค้าในพื้นที่

คุณมีนา หวังจิ ผู้บริหารข้าวตราฉัตร เยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ #ร้านจั่นเม่งเฮงยะลา #ร้านสินทรัพย์การค้ายะลา #ร้านมลเมืองใหม่ยะลา #ร้านแพะการค้าปัตตานี #ร้านสำเภาทองปัตตานี

ภายใต้สถานการ์ความไม่สงบ ครอบครัวข้าวตราฉัตรมีความคิดถึง ความห่วงใย ความอบอุ่นที่มีให้คู่ค้าเสมอมา