ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับผู้พิพากษา สถาบันพัฒนาข้าราชการ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับผู้พิพากษา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น" รุ่นที่ 2

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณสมควร เมธสาร ผู้จัดการโรงงานข้าวนครหลวงและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น