ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

21
ม.ค.
พรปีใหม่ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.เอี่ยม งามดำรงค์ นำคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

เฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งได้ปฎิบัติต่อเนื่องมากว่าสิบปี

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 
https://web.facebook.com/username.OurSpirits/