ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

13
ม.ค.
Army Run To Army Game 2018

คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราฉัตรให้แก่ท่านแม่ทัพภาคที่ 4

ทีมข้าวตราฉัตรภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง Army Run To Army Game 2018  สนามที่ 3 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากทั้งหมด 4 สนามในภาคใต้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,000 คน
สนับสนุนข้าวฉัตรไลท์ ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 150 ถุง เป็นของรางวัล จัดทำเมนูข้าวไข่เจียว (ใช้ข้าวฉัตรไลท์ )จำนวน 700 ชุด