ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

30
พ.ย.
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กับ ส่วนราชการ อำเภอนครหลวง ตำรวจและทหาร หน่วยงานราชการท้องถิ่น ณ ปราสาทนครหลวง จิตอาสารวมกว่า 500 คน