ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

27
ต.ค.
ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ณ โครงการนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

เปิดบ้านต้อนรับนิสิตนักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 คน ตามโครงการผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน Young Leadership Development ( YLD ) รุ่นที่1 เรียนรู้ธุรกิจข้าว ด้วยนวัตกรรมการผลิตข้าวตราฉัตรที่ทันสมัยมีมาตราฐานระดับโลก พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการในแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ปักหมุดความยั่งยืน 17 เป้าหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน พร้อมลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์อาหารในเครือ และข้าวฉัตรไลท์ (กข.43) ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป เพื่อสุขภาพที่ดี