ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
ก.ย.
SHE2 CSR & 5S to School 2018

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี นำโดยคุณชูเกียรติ คำอ้าย ผจก.โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซ.12 และทีมงาน จัดกิจกรรม SHE2 CSR & 5S to School 2018 : Safety Health Environment Energy CSR & 5S to School 2018 ณ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา

โดยจัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ ฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา  , ฐานอนุรักษ์พลังงาน , ฐาน 5ส ในโรงเรียน , ฐาน สุขอนามัยวัยซน และฐานสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึก เรื่องความปลอดภัย , อนุรักษ์พลังงาน และการทำ 5ส ในโรงเรียน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “Hero ของฉัน” , มอบปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน ขนาด 40 กก. จำนวน 2 กระสอบ และอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียน พร้อมทั้งมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน , ไอศกรีมและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา

#ทีมโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
#เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส
#กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรข้าวโพด