ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

17
ส.ค.
ฝึกปฏิบัติการทางเรือ KAKADU เครือรัฐออสเตรเลีย

ฝึกปฏิบัติการทางเรือ KAKADU เครือรัฐออสเตรเลีย คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตร ให้ท่านพลเรือตรี บรรพต เนตกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่๑ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคงในการฝึกปฏิบัติการทางเรือ KAKADU 2018 โดยส่งเรือหลวงรัตนโกสินทร์ พร้อมกำลังพล 122 นาย ร่วมการฝึกผสมดังกล่าว ณ เมืองดาร์วิน เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561

ติดตามข่าวสารดี ดี ได้ที่ กิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) 

E-mail : i-csr@cptrading.co.th 
Tel : 02-764-7498 , 02-764-7168 
เพราะ เรา สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้