ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
ก.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศอินเดีย

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศอินเดียในโครงการเถ้าแก่น้อย FLP รุ่น 4 จากสถาบันผู้นำเครือฯ

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น