ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
ก.ค.
จัดกิจกรรม "SMART BODY"

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดกิจกรรม "SMART BODY" เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

โดยมีการให้ความรู้ถึงประโยชน์ในการออกกำลังกายจากเทรนเนอร์ผู้เชียวชาญ อีกทั้งยังมีการเดินแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีแรงบันดาลใจในการหันมารักสุขภาพและเริ่มดูแลตัวเอง