ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
มิ.ย.
Cooking Class เสี่ยงทาย

กิจกรรมแจกแหลก จัดเต็ม มาอีกแล้วจ้า กับกิจกรรม Cooking Class เสี่ยงทาย ลุ้นรางวัล Exclusive Cooking Class จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 1 ท่าน (สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561)

เงื่อนไขร่วมกิจกรรม

1. กด like Page ข้าวตราฉัตร

2. กด Love&Share post กิจกรรมใน Facebook 

3. ซื้อข้าวตราฉัตรที่ห้างสรรพสินค้าใดก็ได้และถ่ายรูปใบเสร็จ
(สินค้าที่ร่วมรายการข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตรและฉัตรทอง ขนาด 5 กก. เท่านั้น)

4. ส่งรูปถ่ายใบเสร็จมาที่ใต้ Comment รูปกิจกรรมใน  Facebook และบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากไปเรียน Cooking Class (ณ โรงเรียน ศิลปศาสตร์การอาหารไทย ม.ล. พวง ทินกร วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2561)

**** ลุ้นรางวัล Cooking Class เมนูพิเศษ จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 1 ท่าน  

ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 3 ก.ค. 61

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล :
- ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิด เพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี โดยขอสงวนสิทธิ์ การให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ทำครบเงื่อนไขตามกติกาที่  กำหนดเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัล เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร ขนาด 5 กก. และทำตามกติกาครบถ้วน พร้อมยืนยันสิทธิ์ ส่งข้อมูลครบตามวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และขอให้สิทธิ์แก่โชคดีลำดับต่อไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ได้รางวัลจะต้องเป็นหนึ่งรางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราล่วงหน้า โดยของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือเอามูลค่าของรางวัลตามประกาศไว้เป็นสำคัญ