ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
พ.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สกต. พะเยา จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จำกัด(สกต. พะเยา จำกัด)

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์และทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น