ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

15
พ.ค.
ต้อนรับ H.E. U Thaung Tun (Union Minister)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) ต้อนรับ H.E. U Thaung Tun (Union Minister), Ministry of the office of the Union Government และคณะ

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น