ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

27
เม.ย.
เปิดบ้านต้อนรับลูกค้าจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน (7- Eleven)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับลูกค้าจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน (7- Eleven)

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น