ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

27
เม.ย.
เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น