ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

28
มี.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณสมควร เมธสาร ผู้จัดการฝ่ายผลิตและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น