ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
ก.พ.
เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโครงการ Global Company Visit Program

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโครงการ Global Company Visit Program จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น