ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

19
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับชมรมวิศวกรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 53

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับชมรมวิศวกรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 53

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการบริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น