ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

13
ม.ค.
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานราชการ

คุณชรินทร์ อินเมือง รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการท่าเรืออยุธยาเเละไอซีดี และคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานราชการ

อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา