ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

12
ธ.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) ในหลักสูตร CP Group Synergy&Orientation 4 จากสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น