ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

04
ธ.ค.
รับโล่องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น

พล.ต.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่เกียรติคุณให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ในงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2560” โดยมี คุณพวงมาศ ศิริมงคลวิชย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ (สำนักสื่อสารองค์กร)
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเส้นตราฉัตร)


คุณฉัฐวีณ์  ตรีสุคนธรัตน์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร)
เบอร์โทร :   0-2646-7162, 061-549-7466   
แฟกซ์ :      02-646-7392


คุณศิริรัตน์  ทูลธรรม (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)
เบอร์โทร :    0-2646-7061, 092-426-5041
อีเมล :    sirirat.too@cptrading.co.th