ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

01
ธ.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอนุกรรมการศึกษาด้านโลจิสติกส์

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)และบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี เปิดบ้านต้อนรับคณะอนุกรรมการศึกษาด้านโลจิสติกส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เข้าประชุมและเยี่ยมชม โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น