ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

17
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้าน 5ส โดยมีผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น