ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

06
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่4

เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี โดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น