ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

17
ต.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) จังหวัด นครราชสีมา

เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ด้านการจัดการด้านพลังงาน โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านธุรการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น